About the Journal

TEYİD’in amacı; toplum, ekonomi, yönetim ve işletme bilincine sahip bireylere bütüncül, kapsayıcı, güncel ve yüksek standartta olan araştırma ve derleme makaleleri çevrimiçi olarak sunmaktır. Dergi, Yönetim ve Strateji, İnsan Kaynakları Yönetimi, Finansman, Pazarlama, Bankacılık ve Sigortacılık, Beşerî ve İktisadi Coğrafya, Psikoloji, Halkla İlişkiler, İktisadi Düşünce, İktisat Tarihi, Mikro İktisat, Maliye, Muhasebe, Organizasyon, Siyaset Bilimi, Sosyoloji, Sosyal Politika, Sosyal Psikoloji, Örgütsel Davranış, Turizm, Uluslararası İktisat, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret, Üretim Yönetimi, Yerel Yönetimler ve Yönetim Bilişim Sistemleri konularını tüm yönleriyle kapsamaktadır.

Announcements