Editorial Team

İKTİSAT

 • Prof.Dr. Murat ÇETİNKAYA, Makro İktisat, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 • Doç.Dr. Mehmet AVCI, Mikro İktisat, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
 • Doç.Dr. Zekayi KAYA, İktisat Politikası, Çankırı Karatekin Üniversitesi
 • Doç.Dr. Ş. Gamze ALBAYRAK, Mikro İktisat, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

İŞLETME

 • Prof.Dr. Umut AVCI, Yönetim ve Strateji-Örgütsel Davranış, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
 • Prof.Dr. Akyay UYGUR, Yönetim ve Strateji-Yönetim ve Organizasyon, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 • Prof.Dr. Enver AYDOĞAN, Yönetim ve Strateji-İnsan Kaynakları Yönetimi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 • Doç.Dr. Ercan YAVUZ, Yönetim ve Strateji-Stratejik Yönetim, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 • Doç.Dr. Mert GÜRLEK, Yönetim ve Strateji-Örgüt Teorisi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

PAZARLAMA

 • Prof.Dr. Ercan TAŞKIN, Pazarlama-Tüketici Davranışları, Kütayha Dumlupınar Üniversitesi
 • Prof.Dr. Aydın KAYABAŞI, Pazarlama-Pazarlama Araştırmaları, Kütayha Dumlupınar Üniversitesi
 • Doç.Dr. Hakan KİRACI, Pazarlama-Tüketici Davranışları, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
 • Doç.Dr. Ali Naci KARABULUT, Pazarlama-Dijital Pazarlama, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

FİNANSMAN

 • Prof.Dr. Nevzat AYPEK, Finans-Finansal Piyasalar ve Kurumlar, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

MUHASEBE

 • Doç.Dr. Tansel ÇETİNOĞLU, Muhasebe-Denetim, Kütayha Dumlupınar Üniversitesi 

MALİYE

 • Prof.Dr. Şafak Ertan ÇOMAKLI, Mali Hukuk-Kamu Maliyesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

HUKUK

 • Prof.Dr. Ahmet BATTAL, Hukuk-Ticaret Hukuku, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

KAMU YÖNETİMİ

 • Prof.Dr. Özgür ÖNDER, Kamu Yönetimi-Katılım ve Yönetişim, Kütayha Dumlupınar Üniversitesi 
 • Prof.Dr. Alper ÖZMEN, Kamu Yönetimi- Etik, Kentsel Alan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
 • Prof.Dr. Hasan YAYLI, Yerel Yönetimler-Kent ve Çevre Politikaları, Kırıkkale Üniversitesi

SİYASET BİLİMİ

 • Prof.Dr. Mehmet AKINCI, Siyasal Akımlar ve Siyasal Düşünce Tarihi, Aksaray Üniversitesi
 • Prof.Dr. Özcan SEZER, Yerel Yönetimler-Kent ve Çevre Politikaları, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

TURİZM

 • Prof.Dr. Cüneyt TOKMAK, Turizm Sosyolojisi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
 • Prof.Dr. Rahman TEMİZKAN, Turizm İşletmeciliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
 • Prof.Dr. Mehmet Alparslan KÜÇÜK, Turizm Rehberliği-Dinler Tarihi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 • Prof. Dr. S. Pınar TEMİZKAN, Turizm Pazarlaması, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
 • Prof. Dr. Selma MEYDAN UYGUR, Sürdürülebilir Turizm, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 • Doç.Dr. Abdullah USLU, Turizm-Müşteri İlişkileri Yönetimi, Akdeniz Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Muhammet VAPUR, Rekreasyon Yönetimi-Rekreasyon Sosyolojisi, İstanbul Rumeli Üniversitesi